Comunicat de presă


Comunicat lansare/ retragere emisiuni monetare

02.12.2003

I. Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României va retrage din circulaţie, începând cu data de 5 decembrie 2003, bancnotele cu valorile nominale de 50 000 lei - emisiunea 2000 şi 100 000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie.

După data de 31 mai 2004 încetează puterea circulatorie a acestor bancnote, nemaiputând fi utilizate ca mijloace legale de plată.

Retragerea din circulaţie a bancnotelor de 50 000 lei - emisiunea 2000 şi 100 000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, se va face astfel:

În perioada 5 decembrie 2003 - 29 februarie 2004, aceste bancnote vor fi primite de la populaţie, în mod obişnuit, de către toţi agenţii economici, precum şi de către celelalte instituţii. Acestea sunt obligate să primească bancnotele menţionate, să nu le repună în circulaţie şi să le depună zilnic la unităţile bancare unde au contul deschis, odată cu depunerile de numerar.

În intervalul 1 martie - 31 mai 2004, bancnotele aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populaţie, agenţi economici şi celelalte instituţii, în plăţi şi pentru preschimbare, numai de către unităţile bancare. Acestea nu le vor mai repune în circulaţie urmând a le depune în conturile lor deschise la Banca Naţională a României.

Deoarece după data de 31 mai 2004 încetează puterea circulatorie a bancnotelor cu valoarea nominală de 50 000 lei - emisiunea 2000 şi 100 000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, unităţile băncilor comerciale nu le vor mai primi de la populaţie, agenţi economici şi alte instituţii şi nu le vor mai preschimba.

În perioada 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004, bancnotele de 50 000 lei - emisiunea 2000 şi 100 000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, care şi-au pierdut puterea circulatorie, pot fi preschimbate numai la Banca Naţională a României - sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş.


II. Potrivit prevederilor articolelor 15 şi 18 din Legea nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 5 decembrie 2003, o bancnotă cu valoarea nominală de 1 000 000 lei, imprimată pe suport de polimer.

Bancnota cu valoarea nominală de 1 000 000 lei are următoarele caracteristici:

 • dimensiuni: 168 x 78 mm, cu o toleranţă de +/- 1 mm;
 • filigran: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale şi sigla Băncii Naţionale a României;
 • culoarea dominantă a bancnotei: albastru deschis;
 • imprimată pe polimer, în tehnică intaglio (în relief) pe ambele feţe;
 • fereastră transparentă în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "1000000".
 

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale, privit din faţă, ca element dominant, numele său înscris cu majuscule, semnătura în facsimil, anii marcând perioada în care a trăit "1852-1912".

În zona centrală sunt redate: o violetă (Viola sororia), ca element floral şi două măşti, ca elemente decorative, reprezentând Comedia, unul dintre simbolurile teatrului, alături de o altă mască, prezentată în mod stilizat. Efectul luminos al măştilor sugerează strălucirea culorilor rampei.

Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi litere, pe verticală şi pe orizontală, semnăturile guvernatorului şi casierului central, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", medalionul cu sigla acesteia şi anul emisiunii "2003".

Pe reversul bancnotei, compoziţia grafică redă: vechea clădire a Teatrului Naţional din Bucureşti, al doilea simbol al teatrului - masca Tragediei - şi statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale realizată de sculptorul Constantin Baraschi.

Totodată, reversul bancnotei cuprinde: valoarea nominală în cifre şi litere, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" poziţionată în dreapta-sus şi stânga-jos.

Sub statuia dramaturgului este imprimat textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu litere şi cifre în două culori, negru şi roşu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime sunt amplasate vertical, în stânga; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare sunt amplasate orizontal, în dreapta.

În scopul protecţiei împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:

 1. fereastra transparentă: zona clară, cu ornamente aurii, vizibilă de pe ambele feţe ale bancnotei, situată pe avers în partea stângă, având ambutisată, în interior, valoarea nominală "1000000";
 2. imprimarea în relief, detectabilă prin palpare:
  • pe avers: portretul dramaturgului cu semnătura în facsimil a acestuia, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi medalionul cu sigla BNR, valoarea nominală în cifre şi litere, anul emisiunii "2003", semnăturile guvernatorului şi casierului central;
  • pe revers: vechea clădire a Teatrului Naţional din Bucureşti, statuia dramaturgului, valoarea nominală "1 000 000" înscrisă pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla BNR, valoarea nominală în cifre şi litere, înscrisă pe orizontală, dreptunghiul cu sigla BNR;
 3. imaginea latentă: iniţialele numelui dramaturgului Ion Luca Caragiale ("I", "L", "C") încorporate în imaginea clădirii vechiului Teatru Naţional, pe revers. Când bancnota este privită perpendicular, literele nu se observă, când bancnota se priveşte sub diferite unghiuri de înclinare, iniţialele devin vizibile;
 4. filigran: portretul şi sigla BNR, vizibile numai atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
 5. elementele de suprapunere avers-revers, imprimate pe ambele feţe ale bancnotei, având formă de amfiteatru antic stilizat, în spatele elementului floral. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
 6. supraimprimarea sidefată a măştii Comediei şi a măştii stilizate, pe avers. Când bancnota este înclinată, apare efectul sidefat;
 7. elementul auriu supraimprimat: pe revers, masca Tragediei;
 8. cerneala OVI (cerneală care îşi schimbă culoarea): pe avers în zona de jos în mijloc, textul "lei UN MILION"; când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, cerneala îşi schimbă culoarea din auriu în verde;
 9. microperforaţiile (MicroPerf): element obţinut prin perforarea masei bancnotei cu fascicule laser. În zona centrală, cifra 1 000 000 devine vizibilă cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Grafica acestei emisiuni monetare este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România.

Orice reproducere a bancnotei de 1 000 000 lei, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face numai cu acordul scris al Băncii Naţionale a României.

Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, conform Codului Penal, art. 282.