Comunicat de presă


Comunicat privind şedinţa Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară

20.04.2010

La data de 20 aprilie 2010, a avut loc şedinţa ordinară a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNSF).

La întâlnire au participat dl. Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR şi Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară, dl. Bogdan Drăgoi, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, dna. Gabriela Victoria Anghelache, Preşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, dna. Angela Toncescu, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi dl. Mircea Oancea, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Membrii CNSF au discutat despre evoluţiile recente la nivel european în domeniul prevenirii şi gestionării crizelor financiare. În acest context, au fost analizate documentele Comisiei Europene privind propunerea unui cadru al Uniunii Europene pentru gestionarea crizelor transfrontaliere în sectorul bancar, precum şi rezultatele consultării publice legate de acest subiect. De asemenea, au fost trecute în revistă dezbaterile curente din UE privind posibilele mecanisme de împărţire a poverii fiscale între statele membre în condiţiile unei crize financiare transfrontaliere şi principiile de organizare şi funcţionare a grupurilor de stabilitate transfrontaliere.

Membrii CNSF au analizat, totodată, evoluţiile recente ale sectorului financiar din România. Menţinerea calităţii activelor la un nivel controlabil şi evoluţia în general favorabilă a profitabilităţii au contribuit la consolidarea la niveluri adecvate a solvabilităţii şi a lichidităţii instituţiilor financiare. În acest context, perspectivele dezvoltării sănătoase a activităţii sectorului financiar din România au fost apreciate ca pozitive.

Dl. Mugur Isărescu, Guvernator al BNR, a fost reales Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară pentru un nou mandat de un an.