Comunicat de presă


Comunicat de presă privind împlinirea a 5 ani de activitate a sistemului de decontare ReGIS

08.04.2010

Banca Naţională a României anunţă împlinirea a 5 ani de la lansarea sistemului cu decontare pe bază brută în timp real ReGIS.


Sistemul cu decontare pe bază brută în timp real ReGIS este componenta esenţială a sistemului electronic de plăţi din România, prin care se procesează plăţile aferente operaţiunilor de politică monetară ale Băncii Naţionale a României, plăţile interbancare şi ale clienţilor de mare valoare (peste 50 000 lei) şi cele urgente, precum şi operaţiunile aferente tuturor sistemelor auxiliare care funcţionează la nivel naţional.

Lansarea sistemului ReGIS la data de 8 aprilie 2005 a reprezentat o etapă importantă din strategia Băncii Naţionale a României de dezvoltare a infrastructurilor pieţei naţionale, respectiv trecerea de la procesarea pe suport hârtie a plăţilor interbancare la procesarea electronică şi în timp real a acestora, cu certe avantaje atât pentru instituţiile de credit, cât şi pentru clienţii acestora.

Astfel, timpul necesar decontării interbancare a plăţilor iniţiate de clienţii bancari s-a redus considerabil (de la zile/ore la secunde), iar comisioanele percepute instituţiilor de credit pentru serviciile de decontare prestate de Banca Naţională a României au scăzut semnificativ (de la 30 lei la 6,52 lei).

Banca Naţională a României rămâne consecventă principiului potrivit căruia scăderea costurilor de intermediere financiară contribuie la extinderea plăţilor fără numerar, reducerea comisioanelor în sistemul electronic de plăţi determinând modificări la nivelul politicii de comisionare stabilite de către instituţiile de credit pentru serviciile de plăţi şi decontări oferite clienţilor acestora.

În decursul celor 5 ani de funcţionare a sistemului ReGIS, Banca Naţională a României a acţionat permanent în scopul îmbunătăţirii serviciilor şi menţinerii unui nivel ridicat de disponibilitate a sistemului (peste 99%), prin implementarea de noi funcţionalităţi şi optimizarea celor existente.

Interesul şi încrederea manifestate de sectorul bancar şi clienţii bancari faţă de sistemul ReGIS sunt dovedite, printre altele, de gradul ridicat de participare a instituţiilor de credit din România şi de evoluţia volumului şi a valorii plăţilor procesate prin sistem, demonstrând succesul acestuia pe piaţa românească.

În baza atribuţiei sale statutare privind promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi, Banca Naţională a României va acţiona în continuare pentru asigurarea la nivel naţional a unor sisteme de plăţi eficiente şi sigure pentru economie, creând astfel premisele pentru efectuarea pe scară largă a plăţilor fără numerar.