Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - martie 2010

01.04.2010

La 31 martie 2010, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 036 milioane euro, faţă de 29 739 milioane euro la 28 februarie 2010.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2 997 milioane euro, reprezentând alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 700 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi din contul Comisiei Europene, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 748 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2010 au fost de 34 784 milioane euro, faţă de 32 465 milioane euro la 28 februarie 2010.

Plăţile scadente în luna aprilie 2010 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 113 milioane euro.