Comunicat de presă


Emisiune numismatică - monedă din aur comemorând 500 de ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare

15.04.2004

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 19 aprilie 2004, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, emisiunea "500 de ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare".

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: aur;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31,103 grame;
  • margine: netedă;
  • diametru: 35 mm.

Aversul monedei are reprezentată, în partea inferioară, o compoziţie grafică simbolizând un turn de cetate semicircular, cu partea superioară crenelată şi întărituri în formă de bare paralele orizontale. În centrul compoziţiei grafice este redat sigiliul mare al domnitorului Ştefan cel Mare, având în câmp stema Moldovei.

În partea superioară sunt gravate: Stema României, inscripţia "ROMANIA", anul emisiunii "2004" şi valoarea nominală "5000 lei". Valoarea nominală este încadrată între două ornamente florale.

Pe reversul monedei este reprodus portretul lui Ştefan cel Mare. În plan secund sunt redate macheta şi denumirea bisericii Mânăstirii Putna, locul unde domnitorul este înmormântat. Inscripţia "500 ANI DE LA MOARTEA LUI STEFAN CEL MARE" este gravată circular, urmând circumferinţa monedei.

În dreptul portretului domnitorului sunt înscrişi unul sub altul, anii care marchează comemorarea unei jumătăţi de mileniu de la moartea lui Ştefan cel Mare, "1504 - 2004".

Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a emisiunii.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 250 de exemplare. Preţul de vânzare este de 18.900.000 lei/monedă. Costurile capsulelor, certificatului de autenticitate şi pliantului de prezentare a emisiunii sunt incluse în preţul de vânzare menţionat.

Monedele pot fi vândute la cererea solicitanţilor şi în cutii de prezentare adecvate. În preţul de comercializare nu este inclus preţul cutiilor de prezentare şi cota TVA de 19%.

Monedele din aur puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din aur, emisiunea "500 de ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare", au putere circulatorie pe teritoriul României.

Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din aur constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur, emisiunea "500 de ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare", se realizează prin ghişeele sucursalelor Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.