Comunicat de presă


A XI-a reuniune a Clubului guvernatorilor din zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală

28.05.2004

BNR, gazda celei de-a XI-a reuniuni a Clubului guvernatorilor din zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală

La Neptun, în data de 28 mai, a avut loc cea de-a XI-a reuniune (a treia care se desfăşoară în România) a Clubului guvernatorilor băncilor centrale din zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală, care reuneşte reprezentanţii băncilor centrale din: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Georgia, Grecia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Moldova, Federaţia Rusă, Serbia, Tadjikistan, Turcia şi România.

La această reuniune, Banca Naţională a Ucrainei a fost primită ca membră a Clubului.

Din anul 2002, Preşedintele Clubului este Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Clubul guvernatorilor a fost înfiinţat în mai 1998, cu scopul de a îmbunătăţi colaborarea ţărilor membre în domeniul bancar. Între obiectivele de prim ordin se află buna funcţionare a pieţelor monetară şi valutară, intensificarea cooperării economice şi financiare, alte probleme de interes comun pentru ţările participante.

La întâlnirea de la Neptun, membrii clubului i-au avut ca invitaţi pe Josef Tosovsky, preşedintele Institutului pentru Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale şi Maxwell Watson, consilier în cadrul Comisiei Europene.

De cel mai mare interes s-au bucurat dezbaterile referitoare la programele privind implementarea în cadrul sistemului bancar a prevederilor acordului Basel II.

Creşterea volatiliăţii, liberalizarea şi eliminarea barierelor administrative de pe piaţa financiară, precum şi apariţia de noi şi tot mai complexe produse financiare au impus necesitatea reconfigurării cerinţelor prudenţiale privind capitalul de care au nevoie băncile comerciale pentru o bună funcţionare.

În acest context, Comitetul de la Basel a iniţiat Noul Acord de Capital (Basel II), care dezvoltă o abordare flexibilă în ceea ce priveşte criteriile obligatorii în stabilirea cerinţelor de capital, ceea ce permite instituţiilor de credit să-şi dimensioneze necesarul de capital în funcţie de tipurile de activităţi desfăşurate şi de profilul de risc al partenerilor şi al pieţelor pe care sunt participante. Acordul este structurat pe trei paliere complementare:1) cerinţe minime de capital; 2) supravegherea sistemului bancar; 3) disciplina de piaţă.

Discuţiile s-au axat şi pe rolul catalizator al băncii centrale în asigurarea stabilităţii sistemului financiar, cu predilecţie în societăţile aflate în tranziţie.

În acest sens a fost sublinită importanţa existenţei unui mix de politici economice coerente, de lungă durată, care să ducă la susţinerea procesului de macrostabilizare.

Dezbaterile din cadrul reuniunii au ocazionat utile schimburi de informaţii şi puncte de vedere cu privire la realităţile politice, sociale şi economice din zonă, tendinţele din sistemul financiar-bancar, evoluţiile monetare.