Comunicat de presă


Comunicat de presă privind modificarea procedurilor de derulare a operaţiunilor de piaţă monetară

19.03.2010

Începând cu data de 19 aprilie 2010 vor intra în vigoare modificările procedurilor de aplicare a Regulamentului nr. 1/2000, modificări aprobate de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României în şedinţa din data de 24 februarie 2010 şi publicate în Monitorul Oficial al României nr. 165/15.03.2010.

Modificările vizează îmbunătăţirea gestionării lichidităţii şi se referă la:

  • extinderea gamei activelor eligibile acceptate de BNR pentru operaţiunile de piaţă monetară, astfel încât să fie incluse şi titlurile de stat denominate în valută emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă;
  • stabilirea nivelului de “haircut” (marja care se deduce din valoarea de piaţă a activelor eligibile pentru a se obţine valoarea ajustată a acestora) aplicabil noilor instrumente eligibile la 8 la sută;
  • posibilitatea de transformare a facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei (intraday repo) în facilitate permanentă de creditare (credit lombard).