Comunicat de presă


Emisiune numismatică - set de monede de argint - "Monumente de artă feudală creştină"

24.06.2004


 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Ordonanţei nr. 45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr. 244/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 5 iulie 2004, un set de monede din argint, format din două piese, fiecare având valoarea nominală de 500 lei, constituind emisiunea "Monumente de artă feudală creştină".

Caracteristicile medaliei sunt următoarele:

  • formă: decagonală (poligon cu 10 laturi);
  • metal: argint;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31,103 grame;
  • margine: netedă;
  • diametrul cercului înscris: 37 mm.

Aversul şi reversul celor două monede sunt diferite, conţinând elemente grafice, heraldice şi inscripţii specifice, după cum urmează:

Biserica mănăstirii Cotroceni:

Aversul conţine în partea stângă, anul emisiunii "2004", stema României şi valoarea nominală "500 LEI". Inscripţia "ROMANIA" gravată de-a lungul unei linii verticale, figurează în centrul aversului. În partea dreaptă a aversului este redat turnul clopotniţei bisericii mănăstirii Cotroceni.

Reversul prezintă macheta bisericii mănăstirii Cotroceni. În partea superioară, este gravată semicircular inscripţia "MONUMENTE DE ARTA FEUDALA CRESTINA". Sub macheta mănăstirii este înscrisă pe două rânduri denumirea lăcaşului de cult "BISERICA MANASTIRII COTROCENI". Anii 1679-2004, care marchează împlinirea a 325 de ani de la ridicarea construcţiei, sunt amplasaţi într-un arc de cerc, în partea inferioară a monedei.

Biserica Sf. Trei Ierarhi din Iaşi:

Aversul conţine în centru, reproducerea unuia dintre clopotele cu care biserica Sf. Trei Ierarhi din Iaşi a fost înzestrată de domnitorul Vasile Lupu. De o parte şi de alta a clopotului, sunt amplasate între două arce de cerc, stema României şi valoarea nominală "500 LEI". În partea superioară, deasupra arcului de cerc este gravată, inscripţia "ROMANIA". Anul emisiunii "2004" este amplasat circular, în partea inferioară a monedei.

Reversul prezintă macheta bisericii Sf. Trei Ierarhi din Iaşi. În partea superioară, este gravată semicircular inscripţia "MONUMENTE DE ARTA FEUDALA CRESTINA". Sub macheta mănăstirii este înscrisă pe două rânduri denumirea lăcaşului de cult "SF. TREI IERARHI-IASI". Anii 1639-1904-2004 amplasaţi într-un arc de cerc, în partea inferioară, marchează împlinirea a 365 de ani de la ridicarea construcţiei şi a 100 de ani de la resfinţirea bisericii.

Monedele din argint ce formează emisiunea "Monumente de artă feudală creştină", ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 de seturi. Preţul de vânzare este de 1 470 000 lei/set. Costurile capsulelor, certificatului de autenticitate şi pliantului de prezentare a emisiunii, sunt incluse în preţul de vânzare menţionat.

Monedele pot fi vândute la cererea solicitanţilor şi în cutii de prezentare adecvate. În preţul de comercializare nu este inclus preţul cutiilor de prezentare şi cota TVA de 19%.

Monedele din argint puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din argint, ce alcătuiesc emisiunea "Monumente de artă feudală creştină", au putere circulatorie pe teritoriul României.

Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din argint constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a seturilor de monede din argint, emisiunea "Monumente de artă feudală creştină", se realizează prin ghişeele sucursalelor Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.