Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - februarie 2010

01.03.2010

La 28 februarie 2010, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 29 739 milioane euro, faţă de 28 037 milioane euro la 31 ianuarie 2010.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3 002 milioane euro, reprezentând tranşele a 3-a şi a 4-a aferente acordului stand-by, modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1 300 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi din contul Comisiei Europene, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 726 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 28 februarie 2010 au fost de 32 465 milioane euro, faţă de 30 623 milioane euro la 31 ianuarie 2010.

Plăţile scadente în luna martie 2010 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 80 milioane euro.