Comunicat de presă


Preselecţie lucrări pentru conferinţa "Tinerii economişti" Ediţia a IV-a, Bucureşti, 17 septembrie 2004

07.07.2004

Banca Naţională a României anunţă organizarea la data de 17 septembrie 2004 a celei de a patra ediţii a conferinţei "Tinerii economişti", destinată tinerilor cercetători din mediul universitar şi bancar. Tema conferinţei va fi: "Convergenţă reală şi convergenţă nominală în procesul aderării României la Uniunea Europeană".

Sunt aşteptaţi să se înscrie cercetători cu vârsta sub 35 de ani care îşi desfăşoară activitatea în România şi care au elaborat lucrări care se încadrează în tematica anunţată. Stagiile de pregătire în străinătate constituie un avantaj. Această invitaţie se adresează cadrelor didactice şi studenţilor din centrele universitare din România, precum şi tinerilor economişti din sectorul bancar.

Lucrările nu trebuie să depăşească 40 de pagini, redactate în limba română la 1,5 rânduri, cu caractere Times New Roman 12. În vederea selecţionării, lucrările vor fi expediate prin email până la data de 6 septembrie 2004, la adresele: valentin.lazea@bnro.ro şi surica.rosentuler@bnro.ro. Lucrările selecţionate vor fi prezentate public de către autori la conferinţa din 17 septembrie 2004, urmând a fi incluse ulterior într-un volum în cadrul colecţiei "Biblioteca Băncii Naţionale a României".

BNR va acoperi costurile deplasării şi ale cazării pe perioada conferinţei pentru cercetătorii din provincie ale căror lucrări vor fi selecţionate.