Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - ianuarie 2010

01.02.2010

La 31 ianuarie 2010, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 28 037 milioane euro, faţă de 28 303 milioane euro la 31 decembrie 2009.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2 014 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, încasări în contul Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 2 280 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele .

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 586 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2010 au fost de 30 623 milioane euro, faţă de 30 859 milioane euro la 31 decembrie 2009.

Plăţile scadente în luna februarie 2010 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 112 milioane euro.