Comunicat de presă


Comunicat privind calitatea de persoane declarante a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special

21.01.2010

La data de 1 iulie 2009 a intrat in vigoare Regulamentul nr. 8/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare.

Potrivit Regulamentului, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special de la Banca Naţională a României devin persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare, fiind obligate să raporteze expunerea pe care o înregistrează faţă de acei debitori care au beneficiat de credite/angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte 20 000 lei.

În luna ianuarie 2010 instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special la data intrării în vigoare a Regulamentului menţionat s-au conformat obligaţiei de raportare, furnizând Centralei Riscurilor Bancare informaţiile pentru data de 31.12.2009.

În acest context, Banca Naţională a României consideră oportun să aducă la cunoştinţa publicului că, în prezent, atât instituţiile de credit, cât şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special sunt persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare, în conformitate cu reglementările în vigoare.


Informaţii suplimentare despre activitatea Centralei Riscurilor Bancare sunt publicate pe site-ul Băncii Naţionale a României www.bnr.ro, secţiunea Stabilitate Financiară.