Comunicat de presă


Comunicat privind instituţiile financiare nebancare de tip casă de amanet

13.01.2010

Banca Naţională a României a luat la cunoştinţă, prin intermediul informaţiilor publicate în presă, de faptul că anumite instituţii financiare nebancare de tip case de amanet oferă/acordă împrumuturi în baza unor garanţii imobiliare. Întrucât astfel de operaţiuni sunt prezentate ca fiind ,,absolut legale”, Banca Naţională a României consideră oportun să aducă la cunoştinţa publicului, precum şi a autorităţilor cu atribuţii de control precizările următoare:

Condiţiile minime de acces la activitatea de creditare şi desfăşurarea acesteia pe teritoriul României sunt reglementate prin Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, care stabileşte că activitatea de creditare ce poate fi desfăşurată de casele de amanet se limitează la „acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare”, ceea ce restrânge implicit categoriile de bunuri care pot face obiectul garanţiei creditului acordat de casele de amanet la bunurile mobile, ce pot fi primite şi păstrate de creditor până la rambursarea împrumutului.

Totodată, menţionăm faptul că potrivit prevederilor art.1685 din Codul Civil „Amanetul este un contract prin care datornicul remite creditorului său un lucru mobil spre siguranţa datoriei”.

Ca urmare, conform condiţiilor impuse de legislaţia aplicabilă, casele de amanet nu pot accepta drept garanţie bunuri imobile, respectiv construcţii sau terenuri.