Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - decembrie 2009

04.01.2010

La 31 decembrie 2009, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 28 303 milioane euro, faţă de 28 737 milioane euro la 30 noiembrie 2009.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2 761 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, încasări în contul Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 3 195 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 556 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2009 au fost de 30 859 milioane euro, faţă de 31 334 milioane euro la 30 noiembrie 2009.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2010 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 107 milioane euro.