Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - decembrie 2004

05.01.2005

La finele lunii decembrie 2004 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 10 838,5 milioane euro.

Creşterea de 916,5 milioane euro înregistrată în luna decembrie 2004 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări din privatizarea SNP Petrom de 611,1 milioane euro;
  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 176,4 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 7,7 milioane euro;
  • plăţi de 104,4 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 225,7 milioane euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105,1 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 084,5 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 11,92 miliarde euro.

În anul 2005, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 339 milioane euro.