Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - ianuarie 2005

02.02.2005

La finele lunii ianuarie 2005 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 11 268,9 milioane euro.

Creşterea de 430,4 milioane euro înregistrată în luna ianuarie 2005 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară în sumă de 212,3 milioane euro;
  • venituri din administrarea rezervei internaţionale de 36,7 milioane euro;
  • plăţi de 30,8 milioane euro rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, directă şi garantată de Ministerul Finanţelor;
  • alte intrări nete (modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului, plăţi comisioane bancare şi altele) în sumă totală de 212,2 milioane euro;

Rezerva de aur s-a menţinut la 105 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 102,2 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 12,37 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2005, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 328 milioane euro.