Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - februarie 2005

03.03.2005

La finele lunii februarie 2005 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 12 007,7 milioane euro.

Creşterea de 738,8 milioane euro înregistrată în luna februarie 2005 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 1 414,2 milioane euro reprezentând cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară, venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 675,4 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 111,3 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 13,11 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2005, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 261 milioane euro.