Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - octombrie 2005

02.11.2005

La finele lunii octombrie 2005 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 16 696,8 milioane euro.

Creşterea de 49,6 milioane euro înregistrată în luna octombrie 2005 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 627,9 milioane euro reprezentând cumpărări ale băncii centrale din piaţa valutară, intrări din privatizări, venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 578,3 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, plăţi cotizaţii, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 105 tone. In condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 321,7 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 18,01 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2005, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 497 milioane euro.