Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - noiembrie 2005

05.12.2005

La finele lunii noiembrie 2005, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 16 732,6 milioane euro.

Creşterea de 35,8 milioane euro înregistrată în luna noiembrie 2005 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 653,1 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 617,3 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a redus la 104,9 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 418,4 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 18,15 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2005, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 94 milioane euro.