Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - decembrie 2005

04.01.2006

La finele lunii decembrie 2005 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 16 794,7 milioane euro.

Creşterea de 62,1 milioane euro înregistrată în luna decembrie 2005 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 1 035,7 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 973,6 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a redus la 104,8 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 460,5 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 18,25 miliarde euro.

În anul 2006, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 257 milioane euro.