Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - februarie 2006

02.03.2006

La finele lunii februarie 2006 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 17 688,4 milioane euro.

Creşterea de 422,2 milioane euro înregistrată în luna februarie 2006 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 585,3 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 163,1 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 104,8 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 578,1 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 19,26 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2006, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 164 milioane euro.