Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - iunie 2006

04.07.2006

La finele lunii iunie 2006 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 18 177,0 milioane euro.

Reducerea de 35,7 milioane euro înregistrată în luna iunie 2006 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 383,0 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 418,7 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 104,8 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 590,5 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 19,76 miliarde euro.

Până la finele anului 2006, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 434 milioane euro.