Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - septembrie 2006

03.10.2006

La finele lunii septembrie 2006 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 18 734,7 milioane euro.

Creşterea de 207,6 milioane euro înregistrată în luna septembrie 2006 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 409,1 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 201,5 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur se menţine la 104,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 598,9 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 20,33 miliarde euro.

Până la finele anului 2006, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 191 milioane euro