Comunicat de presă


Guvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României participă la şedinţa Consiliului General al BCE

16.06.2005

Dl. Iskrov (Banca Naţională a Bulgariei) şi dl. Isărescu (Banca Naţională a României), Guvernatorii băncilor centrale ale celor două ţări candidate (BCŢC) au participat astăzi, pentru prima dată, la şedinţa Consiliului General al BCE în calitate de observatori.

În luna martie a.c., în vederea consolidării relaţiilor de cooperare cu BCŢC în contextul pregătirilor pentru extinderea Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), organele cu atribuţii de decizie ale BCE au hotărât, conform modalităţii utilizate în 2003 în cazul băncilor centrale din cele zece ţări candidate la aderare, să invite Guvernatorii şi experţi din BCŢC să ia parte la şedinţele Consiliului General şi, respectiv, ale Comitetelor SEBC începând cu data semnării Tratatului de aderare.

Şedinţa de astăzi a Consiliului General a fost prima întâlnire organizată după semnarea Tratatului de aderare care a avut loc la Luxemburg la data de 25 aprilie 2005.