Comunicat de presă


Comunicat - "Colecţiile numismatice ale B.N.R.''

05.05.2005

Joi, 5 mai a.c., la Banca Naţională a avut loc Masa rotundă cu tema Colecţiile numismatice ale B.N.R., organizată în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 125 de ani de la înfiinţarea Băncii Centrale a României. Luând cuvântul, guvernatorul B.N.R. Mugur Isărescu a precizat că, încă de la începuturi, Banca Naţională a fost membru fondator al Societăţii Numismatice Române, unii dintre conducătorii ei fiind totodată cunoscuţi numismaţi. "Este suficient să amintim numele lui Mihail C. Sutzu, guvernator în perioada 1899-1904, reputat numismat, primul preşedinte al Societăţii Numismatice Române. Pasiunea acestuia a fost împărtăşită ulterior şi de alţi conducători sau funcţionari superiori ai Băncii, devenind o tradiţie ca guvernatorii B.N.R. să se numere printre membrii Societăţii Numismatice".

Prin strădania unor astfel de oameni au apărut şi valoroasele colecţii de monede şi de artă plastică ale Băncii Naţionale, dar şi dorinţa firească a înfiinţării unui muzeu propriu. Colecţiile muzeului - de monede, bancnote, medalii, sigilii, tablouri şi sculpturi - au avut o istorie frământată. Ele au fost amplasate şi reamplasate în diverse spaţii, au fost evacuate, au fost depozitate în Tezaurul Băncii iar în anul 1952 au fost trecute la Academia R.P.R. şi la Muzeul de Artă al R.P.R.

Reorganizarea începută în anul 1993 a repus Muzeul Băncii Naţionale în drepturile sale fireşti, aşa cum au fost ele proiectate iniţial. De asemenea, activitatea numismatică a Băncii a cunoscut o dezvoltare deosebită. S-a reluat emiterea de monede şi medalii comemorative din aur şi argint. Anul acesta, pentru prima dată, s-a realizat o replică după moneda dacică de tip "koson".