Comunicat de presă


Emisiune numismatică - un set de monede din argint din emisiunea ,,140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti"

25.09.2004

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 27 septembrie 2004, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea ,,140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti''.

Caracteristicile medaliei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: argint;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31,103 grame;
  • margine: netedă;
  • diametru: 37 mm.

Aversul monedei conţine, în partea stângă: stema României, valoarea nominală ,,500 LEI'', anul emisiunii ,,2004'' şi inscripţia ,,ROMANIA'' gravată de-a lungul unei linii verticale. În partea dreaptă este amplasată o compoziţie grafică simbolizând cultura şi ştiinţa, în interiorul căreia figurează sigla Universităţii din Bucureşti. Deasupra şi dedesubtul compoziţiei grafice sunt gravate două elemente ornamentale.

Pe reversul monedei sunt redate, trei elemente grafice principale, şi anume: bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, întemeietorul Universităţii din Bucureşti, una dintre stemele domnitorului şi imaginea clădirii universităţii. Sub bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza este reprodusă semnătura în facsimil a acestuia. De asemenea mai regăsim un element ornamental situat între bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi stema acestuia.

Inscripţiile ,,UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI'' şi ,,140 DE ANI'' sunt gravate circular, în partea superioară a monedei. Sub clădirea Universităţii din Bucureşti este amplasată orizontal inscripţia ,,INTEMEIATA LA 1864 DE AL. IOAN CUZA''.

Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 de exemplare. Preţul de vânzare este de 810.000 lei/monedă. Costurile capsulelor, certificatului de autenticitate şi pliantului de prezentare a emisiunii, sunt incluse în preţul de vânzare menţionat.

Monedele vor fi vândute în cutii de prezentare adecvate. În preţul de comercializare nu este inclus preţul cutiilor de prezentare şi cota TVA de 19%.

Monedele din argint puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din argint, emisiunea ,,140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti'', au putere circulatorie pe teritoriul României.

Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din argint constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din argint, emisiunea ,,140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti'', se realizează prin ghişeele sucursalelor Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.