Comunicat de presă


Comunicat al reprezentanţei din România a Fondului Monetar Internaţional

04.08.2003

În perioada 14 iulie-1 august s-a aflat la Bucureşti o misiune a Fondului Monetar Internaţional pentru a purta discuţii referitoare la cea de-a patra şi ultima evaluare în cadrul acordului stand-by. În mare măsura s-a ajuns la o înţelegere asupra scrisorii suplimentare de intenţie şi vor continua discuţiile privind măsurile menite a ţine sub control creşterea salariilor în întreprinderile de stat. În prima jumătate a anului 2003 evoluţiile macroeconomice au continuat să fie, în general, favorabile cu creşterea puternică a PIB şi scăderea inflaţiei într-un ritm mai rapid decât s-a anticipat.

Creşterea exporturilor a încetinit, totuşi, după o perioadă în care performanţa a fost excepţională. Creşterea rapidă a salariilor peste nivelul justificat de productivitatea muncii şi expansiunea creditului către sectorul privat au condus de asemenea la o cerere mai puternică din partea sectorului privat şi au pus presiune asupra importurilor. Ca rezultat, deficitul de cont curent s-a majorat în comparaţie cu previziunile. Impactul creşterii puternice a salariului real asupra competitivităţii externe rămâne o preocupare. Politica fiscală s-a încadrat în program. Totuşi, mediul extern mai slab şi schimbarea temporară a fluxurilor de capital au reprezentat o provocare pentru politica monetară. Rezervele brute continuă să asigure un nivel foarte comfortabil de acoperire a importurilor.

Expansiunea rapidă a creditului privat necesită o supraveghere atentă şi evaluarea sectorului financiar realizată în luna mai de BM şi FMI a evidenţiat faptul că există riscul creşterii creditelor neperformante. Cu toate acestea, evaluarea sectorului financiar a fost pozitivă şi a subliniat faptul că sistemul bancar s-a consolidat şi că, în linii mari, România s-a aliniat standardelor internaţionale de supraveghere bancară.

În 2003, progresul în reducerea pierderilor din sectorul energetic a încetinit. Creşterea preţurilor de import la combustibili a condus la reducerea tarifelor la energie sub nivelul de recuperare a costurilor, iar încasările în sectorul energetic, în special la energia termică, rămân slabe.

Restructurarea întreprinderilor rămase în portofoliul APAPS a permis privatizarea cu succes a unui număr de întreprinderi mari cu probleme. Negocierile cu BERD şi CIF privind vânzarea unui pachet de acţiuni al BCR decurg bine, deşi privatizarea întreprinderilor din sectorul energetic a fost mai lentă decât s-a prevăzut.

Discuţiile privind politicile economice pentru încheierea evaluării s-au axat pe consolidarea stabilităţii macroeconomice, moderarea cererii interne, şi actiuni ferme pentru reducerea pierderilor din sectorul energetic şi corectarea derapajelor înregistrate în cadrul programului. Autorităţile şi-au exprimat interesul pentru continuarea discuţiilor în luna octombrie cu privire la perspectivele economice în anul 2004. Suntem încrezători că implementarea cu succes a măsurilor convenite şi continurea progresului în îmbunătăţirea încasărilor din sectorul energetic, precum şi limitarea creşterilor salariale nejustificate vor permite ca discutarea evaluării în Board-ul FMI să aibă loc la începutul lunii octombrie, funcţie de aprobarea conducerii.