Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - decembrie 2006

04.01.2007

La finele lunii decembrie 2006 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 21 309,6 milioane euro.

Creşterea de 84,2 milioane euro înregistrată în luna decembrie 2006 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 509,0 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 424,8 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur se mentine la 104,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 625,1 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 22,93 miliarde euro.

În anul 2007, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 032 milioane euro.