Comunicat de presă


Comunicatul şefului misiunii FMI pentru România

28.03.2002

Astăzi, dl. Neven Mates, şeful misiunii FMI pentru România, a anunţat că misiunea şi autorităţile române au ajuns la o înţelegere cu privire la scrisoarea suplimentară de intenţie pentru încheierea primei şi celei de a doua evaluări ale acordului stand-by, aprobat de Board-ul FMI la data de 31 octombrie 2001. În funcţie de aprobarea conducerii FMI şi de îndeplinirea precondiţiilor, şedinţa Board-ului ar putea avea loc la sfârşitul lunii mai.

Misiunea a remarcat cu satisfacţie că evoluţiile macroeconomice au fost favorabile şi, în linii mari, conforme cu programul. Inflaţia a continuat să scadă semnificativ în ultimul trimestru al anului 2001 şi la începutul anului 2002, în timp ce guvernul face eforturi substanţiale de ajustare a preţurilor administrate. În anul 2001, creşterea PIB a fost mai mare decât s-a prevăzut, în ciuda cererii de import mai scăzute din partea partenerilor comerciali ai României. Deficitul de cont curent în anul 2001 a depăşit uşor ţinta din program, dar evoluţia balanţei comerciale pentru primele două luni ale lui 2002 este de bun augur pentru ţinta din acest an.

Aşa cum reiese din politicile monetară şi bugetară, guvernul este hotărât să continue programul. Ţinta de budget pentru 2001 a fost atinsă, iar în ianuarie şi februarie deficitul bugetar a fost menţinut la un nivel scăzut. Ţintele politicii monetare au fost atinse cu o marjă confortabilă.

Discuţiile cu autorităţile în contextul evaluărilor s-au concentrat asupra domeniilor în care obiectivele programului nu au fost pe deplin atinse, cum ar fi reducerea pierderilor în sectorul energetic, menţinerea politicii salariale în întreprinderile de stat la nivelul plafonului prevăzut, şi accelerarea privatizării. În acest context, experţii Fondului şi autorităţile au căzut de acord asupra unor măsuri suplimentare.

În sectorul energetic, se aşteaptă ca reducerea pierderilor să se realizeze prin continuarea ajustării preţurilor administrate şi prin măsuri mai ferme pentru îmbunătăţirea încasărilor. În special, în lunile următoare vor fi întărite politicile menite să stimuleze plăţile la nivelul marilor consumatori industriali şi al întreprinderilor locale distribuitoare de energie termică, care înregistrează un nivel scăzut de plată la utilităţi. Mai mult, guvernul va implementa schimbări structurale, cum ar fi privatizarea companiilor distribuitoare şi transferul termocentralelor de la Termoelectrica către autorităţile locale.

În domeniul politicii salariale, programul de limitare a salariilor şi reducere a numărului de salariaţi va fi mai ambiţios şi strict monitorizat sub autoritatea ministerelor de resort.

Accelerarea privatizării se va realiza prin proceduri de durată mai scurtă şi mai transparente, mărirea ponderii preţului de cumpărare oferit de investitor, şi creşterea importanţei restructurării întreprinderilor cu pierderi înainte de scoaterea acestora la licitaţie. Se vor depune toate eforturile pentru demararea în acest an a privatizării marilor întreprinderi de stat, inclusiv a Băncii Comerciale Române.

În domeniul fiscal, programul guvernului va soluţiona problema colectărilor reduse din ultimele luni prin creşterea accizelor, adoptarea unui regim simplificat şi nediscriminatoriu pentru TVA şi impozitul pe profit, şi iniţierea reformei în domeniul administraţiei fiscale.

Având în vedere aceste măsuri suplimentare şi evoluţiile macroeconomice pozitive în cadrul programului, misiunea crede că ţintele de reducere a inflaţiei la 22 la sută până la sfârşitul anului concomitent cu menţinerea deficitului de cont curent sub 5½ la sută, vor fi atinse. Deoarece creşterea economică se aşteaptă să fie afectată nesemnificativ de scăderea economică a partenerilor comerciali ai României, programul guvernului va asigura o creştere semnificativă a standardului de viaţă în România.