Comunicat de presă


Emisiune monetară - bancnota cu valoarea nominală de 50 000 lei, imprimată pe polimer şi moneda metalică cu valoarea nominală de 5 000 lei

10.12.2001

În conformitate cu prevederile art.15 şi 18 din Legea nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 14 decembrie 2001, o bancnotă cu valoarea nominală de 50 000 lei, imprimată pe polimer şi o monedă metalică cu valoarea nominală de 5 000 lei.

Bancnota cu valoarea nominală de 50 000 lei are următoarele caracteristici:

 • dimensiuni: 155 x 70 mm, cu o toleranţă de +/- 1 mm;
 • filigran: bustul compozitorului George Enescu şi sigla Băncii Naţionale a României;
 • culoarea dominantă a bancnotei: violet;
 • fond: note muzicale şi motive geometrice pe avers şi revers;
 • fereastră transparentă în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "50000".

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul compozitorului George Enescu (1881-1955), o garoafă, o vioară precum şi două semne muzicale, ca elemente grafice reprezentative. Tot pe avers, mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi litere, pe vertical şi orizontal; semnăturile guvernatorului şi casierului central; Stema României; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI"; un medalion cu sigla "BNR" şi anul emisiunii "2001";

Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include Atheneul Român, un pian şi un fragment din partitura operei "Oedip Rege". Totodată, reversul bancnotei mai cuprinde: pe vertical, valoarea nominală în cifre, pe orizontal, valoarea nominală în cifre şi litere; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" poziţionată în colţurile din dreapta-sus şi stânga-jos; menţionarea prevederii "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR"; seria şi numărul bancnotei, comasate, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă, pe vertical şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontal.

În scopul protecţiei împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:

 • a).fereastra transparentă complexă: zona clară, vizibilă pe ambele părţi ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă, având imprimată valoarea nominală "50000";
 • b).filigranul, redând portretul lui George Enescu şi sigla BNR, vizibil numai atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
 • c).elementul de suprapunere avers-revers, având forma unei lire, sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
 • d).supraimprimare sidefată a portretului compozitorului şi a medalionului cu sigla B.N.R.

Bancnota de 50 000 lei, emisiunea 2001, va circula în paralel cu bancnotele de 50 000 lei, imprimate pe suport de hârtie.

Moneda metalică cu valoarea nominală de 5 000 lei prezintă următoarele caracteristici:

 • compoziţia: aliaj AlMg3;
 • culoarea: argintie;
 • forma: dodecagonală;
 • diametrul: 24 mm;
 • cant: neted;
 • greutatea: 2,5 grame.

Aversul monedei prezintă, în partea de sus, Stema României şi anul emisiunii, separate printr-un element grafic inspirat din motivele populare româneşti, sub care este amplasat anul de emisiune încadrat de două liniuţe.

Reversul monedei conţine valoarea nominală "5000 LEI" stilizată. Inscripţia "ROMANIA" este dispusă în partea superioară a reversului, urmând circumferinţa monedei.

Forma dodecagonală ajută la recunoaşterea valorii nominale a monedei de către nevăzători.

Moneda cu valoarea nominală de 5 000 lei va circula în paralel cu bancnota de 5 000 lei, emisiunea 1998.

Grafica acestor două emisiuni monetare este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România.

Orice reproducere a acestora, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face cu acordul scris, prealabil, al Băncii Naţionale a României.

Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, conform Codului Penal, art.282.