Comunicat de presă


Comunicatul misiunii Fondului Monetar Internaţional

23.03.2001

Dl. Neven Mates, şeful misiunii FMI care tocmai şi-a incheiat vizita in România a remis următorul comunicat de presă:

“În perioada 19-23 martie, o misiune FMI a vizitat România pentru a discuta cu Guvernul aspecte principale ale politicii macroeconomice, conţinând discuţiile purtate în luna februarie.

De această dată discuţiile s-au focalizat pe bugetul pentru 2001. In acest context, deşi existau in continuare semnale clare de creştere economică, misiunea a sugerat ca una dintre priorităţile politicii fiscale să fie susţinerea efortulului autorităţilor de dezinflaţie şi a recomandat guvernulului să adopte o politică fiscală oarecum mai restrictivă în bugetul pentru 2001. De asemenea, misiunea a evidenţiat importanţa menţinerii unui regim fiscal stabil, evitării introducerii de facilităţi fiscale distorsionante şi împovărării veniturilor salariale. În următoarele luni, misiunea va continua dialogul cu autorităţile asupra acestor recomandări.

De asemenea, misiunea a expus autorităţilor alte aspecte care ar prezenta importanţă în discuţiile viitoare asupra unui program care ar putea fi susţinut de un aranjament cu FMI. Misiunea a subliniat că atingerea obiectivelor macroeconomice în 2001 va depinde de întărirea disciplinei financiare în întreprinderile de stat, inclusiv printr-o politică salarială adecvată şi eforturi de a diminua problema răspândirii arieratelor în economie. Politica de preţuri în sectorul energetic ar trebui de asemenea să se alinieze principiilor pieţei, în special în vederea reducerii costurilor bugetare şi îmbunătăţirii eficienţei în acest sector. În final, misiunea a atras atenţia autorităţilor asupra necesităţii de a acţiona mai expeditiv în procesul de privatizare şi, în acest context, a subliniat necesitatea de a ajunge la o înţelegere cu Banca Mondială privind programul PSAL II.

Misiunea a convenit cu autorităţile ca discuţiile să continue în următoarele luni. De asemenea, misiunea a mulţumit autorităţilor pentru ospitalitate şi o foarte bună cooperare.”

23 martie 2001
Biroul FMI
315-5026