Comunicat de presă


Emisiune numismatică - dedicată aniversării a 125 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi

14.03.2001

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 15 martie 2001, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei, dedicată aniversării a "125 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi".

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: aur;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31,103 grame;
  • diametru: 35 mm;
  • margine: netedă;
  • an emisiune: 2001.

Aversul monedei prezintă opera sculptorului Constantin Brâncuşi intitulată Coloana fără sfârşit. Reprezentarea grafică a lucrării împarte moneda în două zone inegale. In stânga coloanei, central, este redată stema României sub care este înscris anul emisiunii "2001". Inscripţia "ROMANIA", gravată cu majuscule, urmează circumferinţa monedei. In dreapta coloanei, pe vertical, sunt amplasate valoarea nominală a monedei "5000" şi denumirea "LEI".

Reversul monedei conţine bustul sculptorului Constantin Brâncuşi. Circular, sunt redate inscripţia "CONSTANTIN BRANCUSI" şi anii care marchează evenimentul aniversar "1876 - 2001". Semnătura în facsimil a artistului completează zona din stânga portretului.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 exemplare.

Monedele de aur din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Monedele din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei - emisiunea 2001, dedicate aniversării a "125 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi", au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din aur constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei - emisiunea 2001, se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României.