Comunicat de presă


Emisiune numismatică - dedicată comemorării a 2000 de ani de creştinism

22.12.2000

1. În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 27 decembrie 2000, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei, dedicată comemorării a 2000 de ani de creştinism. Emisiunea monetară este destinată să marcheze, alături de permanenţa credinţei creştine pe teritoriul României, şi sfârşitul mileniului II.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: aur;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31,103 grame;
  • diametru: 35 mm;
  • margine: netedă;
  • an emisiune: 2000.

Aversul monedei prezintă, în plan central, un medalion în interiorul căruia sunt redate: stema României, anul emisiunii "2000" şi o cruce stilizată.

Grafica din interiorul crucii prezintă o compoziţie formată dintr-un grup de piese arheologice paleocreştine, simbolizând începuturile creştinismului pe teritoriul ţării noastre.

Prima piesă prezintă, grafic, un opaiţ în formă de peşte, simbolul creştinilor, datând din secolul al IV-lea d.Hr.

Dedesubt, sunt redate alte două piese, cunoscute sub denumirea de "Donariul de la Biertan", comună în judeţul Sibiu, pe teritoriul căreia s-a aflat, în antichitate, după părăsirea Daciei de către romani, o aşezare daco-romană. Donariul se compune din două plăci ajurate de bronz turnat. Placa de sus, în formă de "tabula ansata" - tăbliţă cu sistem de prindere cu tortiţe -, cuprinde inscripţia latină "EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI" (EU ZENOBIUS AM PUS ACEASTĂ DANIE). Placa de jos este un medalion ce cuprinde monograma lui Isus Hristos.

Deasupra medalionului este gravată, cu majuscule, inscripţia "ROMANIA", iar dedesubt, este înscrisă valoarea nominală "5000 LEI", ambele elemente fiind amplasate circular. Pe circumferinţa monedei sunt redate simetric două grupuri a câte trei ornamente cruciforme.

Reversul monedei îl înfăţişează, într-un medalion, pe Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Inscripţiile "2000 DE ANI DE CRESTINISM" şi "COMEMORAREA MILENIULUI", despărţite de două ornamente cruciforme, sunt amplasate urmărind circumferinţa monedei.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 1 000 exemplare.

Monedele din aur din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Monedele din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei - emisiunea 2000, dedicate comemorării a 2000 de ani de creştinism, au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din aur constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominală de 5 000 lei - emisiunea 2000, se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României.

2. Totodată, Banca Naţională a României a preluat inţiativa autorităţilor monetare internaţionale de a oferi spre vânzare numismaţilor, precum şi tuturor persoanelor interesate, diverse bunuri numismatice. În acest context, începând cu data de 22 decembrie 2000, sucursalele Băncii Naţionale a României vor pune la vânzare seturi de monetărie şi coli speciale cuprinzând bancnote româneşti.

Seturile de monetărie conţin câte un specimen din fiecare monedă metalică în circulaţie, cu valori nominale de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 şi 1.000 lei, anul emisiunii fiind 2000.

Seturile de monetărie sunt superioare calitativ celorlalte monede destinate circulaţiei curente, aşa încât, calitatea lor poate ajunge până la nivelul de "proof".

Monedele metalice sunt ambalate în scopul protejării lor în pliante-etu confecţionate din carton lucios, a căror grafică conţine date, informaţii şi imagini reprezentative despre România şi instituţia monetară.

Colile speciale cu bilete româneşti de bancă au următoarele caracteristici:

  • colile cu bilete din cupiura de 10 000 lei, realizate într-un tiraj de 2 000 exemplare, cuprind 4 bilete, dispuse câte două pe orizontală şi două pe verticală;
  • colile cu bilete din cupiura de 500 000 lei, realizate într-un tiraj de 1 000 exemplare, cuprind 4 bilete, dispuse pe verticală.

Fiecare coală cu bilete româneşti de bancă va fi însoţită de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central. Certficatul de autenticitate conţine următoarele elemente: denumirea băncii centrale de emisiune, numărul de coli imprimate pentru fiecare cupiură, anul punerii în circulaţie şi un cartuş special în care se vor înscrie seria şi numărul biletelor cuprinse în coală.