Comunicat de presă


Emisiune numismatică - dedicată aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Academiei Române

30.03.2001

Începând cu data de 2 aprilie 2001, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o medalie din argint, dedicată aniversării a "135 de ani de la înfiinţarea Academiei Române".

Caracteristicile medaliei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: argint;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31,103 grame;
  • diametru: 37 mm;
  • margine: netedă;
  • an emisiune: 2001.

Aversul medaliei prezintă bustul Minervei - emblema Academiei Române - Zeiţa Înţelepciunii, protectoare a artelor frumoase, a ştiinţei etc., purtând pe cap un coif. Delimitarea între imaginea zeiţei şi anii care marchează evenimentul aniversar "1866 - 2001" se face printr-un ornament bogat ce împarte zona centrală a aversului.

Inscripţiile "ACADEMIA ROMANA" şi "BUCURESTI", despărţite prin elemente grafice romboidale, urmează circumferinţa medaliei.

Reversul medaliei reprezintă sculptura "Cuminţenia pământului", opera lui Constantin Brâncuşi, simbol al identităţii, înţelepciunii şi rodniciei.

Inscripţiile "BANCA NATIONALA A ROMANIEI" şi "ACADEMIEI ROMANE LA 135 DE ANI" sunt gravate circular pe marginea reversului, fiind separate prin grupuri de elemente romboidale.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 1 000 exemplare.

Comercializarea medaliilor din argint se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României. Preţul de vânzare este de 500 000 lei/bucată.

Medaliile din argint dedicate aniversării a "135 de ani de la înfiinţarea Academiei Române", ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un pliant de prezentare şi un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Costurile capsulei, ale certificatului de autenticitate şi pliantului de prezentare sunt incluse în preţul de vânzare menţionat.

Medaliile pot fi vândute la cererea solicitanţilor şi în cutii de prezentare adecvate, ce vor purta pe capac sigla Băncii Naţionale a României.

Grafica medaliilor din argint dedicate aniversării a "135 de ani de la înfiinţarea Academiei Române" este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor lor constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.