Comunicat de presă


Emisiune numismatică - dedicată comemorării a 1900 de ani de la primul război daco-roman

29.05.2001

1. În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 4 iunie 2001, o monedă din aur cu valoarea nominală de 1 000 lei, dedicată comemorării a 1900 de ani de la primul război daco-roman,.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: aur;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 15,551 grame;
  • diametru: 27 mm;
  • margine: netedă;
  • an emisiune: 2001.

Aversul monedei prezintă, în zona centrală, Columna lui Traian, monument ridicat la Roma, în Forumul lui Traian şi inaugurat în anul 113. Operă a sculptorului Apollodor din Damasc şi a colaboratorilor săi, columna conţine reliefurile a 124 de episoade din războaiele dacice, prezentând peste 2 500 de figuri.

La stânga columnei, pe orizontală, este înscrisă valoarea nominală a monedei "1000 LEI", iar în dreapta sunt redate stema României, amplasată central şi inscripţia "ROMANIA", gravată cu majuscule, ce urmează circumferinţa monedei.

Sub baza columnei este înscris anul emisiunii "2001".

Reversul monedei reprezintă monumentul triumfal Tropaeum Traiani, ridicat în anul 109 de Traian, la Adamclisi - judeţul Constanţa, în cinstea victoriei repurtate în acest loc, în anul 102, asupra dacilor şi a populaţiilor barbare aliate cu aceştia.

De o parte şi de alta a monumentului, în două medalioane ovale, sunt redate figurile celor doi conducători, împăratul Traian şi regele Decebal.

Circular, este gravată cu majuscule inscripţia "1900 DE ANI DE LA PRIMUL RAZBOI DACO-ROMAN".

Anii "101-102", care marchează perioada de desfăşurare a primului război daco-roman, sunt amplasaţi sub baza monumentului Tropaeum Traiani.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 exemplare.

Monedele de aur din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de guvernatorul Băncii Naţionale a României şi casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Monedele din aur cu valoarea nominală de 1 000 lei - emisiunea 2001, dedicate comemorării a 1900 de ani de la primul război daco-roman, au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din aur constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

2. Totodată, Banca Naţională a României continuă acţiunea de a oferi spre vânzare numismaţilor, precum şi tuturor persoanelor interesate, diverse bunuri numismatice. În acest context, începând cu data de 4 iunie 2001, sucursalele Băncii Naţionale a României vor pune în vânzare un nou set de monetărie.

Setul de monetărie conţine câte un specimen din fiecare monedă metalică în circulaţie, cu valori nominale de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 şi 1 000 lei, având anul de emisiune 2000, precum şi o medalie din argint, dedicată aniversării a 120 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României.

Noutatea tehnicii de batere a monedelor incluse în acest set constă în faptul că s-au realizat în sistem "proof", iar aversul şi reversul monedelor sunt orientate în acelaşi sens, aspect important pentru numismaţi.

Monedele metalice sunt ambalate, în scopul protejării lor, în pliante-etu confecţionate din carton lucios, a căror grafică conţine date, informaţii şi imagini reprezentative despre România şi instituţia monetară.

Punerea în circuitul numismatic a monedelor din aur cu valoarea nominală de 1 000 lei şi a seturilor de monetărie se va realiza prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României.