Comunicat de presă


Lansarea bancnotei de 500 000 lei şi a monedei de 1000 lei

12.10.2000

Potrivit prevederilor art.15 şi 18 din Legea nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 23 octombrie 2000, o bancnotă cu valoarea nominală de 500 000 lei, imprimată pe polimer şi o monedă metalică cu valoarea nominală de 1 000 lei.

Bancnota cu valoarea nominală de 500 000 lei are următoarele caracteristici:

 • dimensiuni: 165 x 76 mm, cu o toleranţă de +/- 1 mm;
 • filigran: bustul pilotului inginer, constructor de avioane, Aurel Vlaicu şi sigla Băncii Naţionale a României;
 • imprimare: în relief, pe avers şi revers, pe suport de polimer;
 • culoarea dominantă a bancnotei: galben cu nuanţe pastelate de verde, albastru şi portocaliu;
 • fond: motive florale pe avers şi geometrice pe revers;
 • fereastră: transparentă în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "500000".

Pe aversul bancnotei se regăsesc: portretul inginerului constructor de avioane, inventatorului şi pilotului român Aurel Vlaicu (1882 - 1913), privit din faţă; în centru, este ilustrat un element floral reprezentând floarea de colţ sau albumiţa (leontopodium alpinum); imaginea stilizată a uneia din elicele avionului Vlaicu II, în spaţiul dintre elementul floral şi portretul lui Aurel Vlaicu; stema României în colţul din stânga-sus al bancnotei; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", precum şi un medalion cu sigla "BNR"; valoarea nominală în cifre şi litere, pe vertical şi orizontal; anul emisiunii "2000"; semnăturile guvernatorului şi casierului central.

Pe reversul bancnotei sunt imprimate: imaginea unui cap de acvilă de munte "Aquila chrysaetos", simbolizând curajul lui Aurel Vlaicu şi al zborului său spre înălţimi, în zona centrală; schiţa avionului Vlaicu II, văzut din faţă, la stânga acvilei şi schema în secţiune, cu jocul pistoanelor, a motorului Gnome (50 CP şi 7 cilindri în stea) cu care era echipat avionul Vlaicu II; valoarea nominală în cifre şi litere, atât pe vertical cât şi pe orizontal; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" pe diagonală, în colţurile din dreapta-sus şi stânga-jos; menţionarea prevederii "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR"; seria şi numărul bancnotei, comasate, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă, pe vertical şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontal.

În scopul protecţiei împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:


a. fereastra transparentă complexă: zona clară, vizibilă pe ambele părţi ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă, având imprimată valoarea nominală "500000";
b. imprimare în intaglio, pe avers şi revers;
c. imagine latentă sub formă de bandă aurie, în dreapta aversului, cu înscris continuu de culoare albă ,,BNR", vizibil la privirea directă a bancnotei; la înclinarea lentă a bancnotei, apare imaginea monumentului de la Băneşti, dedicat lui Aurel Vlaicu;
d. filigranul reprezentând portretul lui Aurel Vlaicu şi sigla BNR, elemente vizibile numai atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, situate deasupra ferestrei transparente;
e. elementul de suprapunere avers-revers, în formă de "Roza vânturilor", sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 500 000 lei prezintă suplimentar o serie de elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:


a. liniatură specială antiscanner şi anticopiere, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;
b. microtexte, imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
     - pe aversul bancnotei: "BANCANATIONALAAROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; ,,BNR500000", în zona centrală; ,,BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, plasate în partea stângă;
     - pe reversul bancnotei: "CINCISUTEMII500000LEI", pe cercul interior din jurul schiţei motorului Gnome; "BANCANATIONALAAROMANIEI", pe cercul exterior; "BNR" în dreptunghiul pentru nevăzători, din stânga şi în cifrele reprezentând valoarea nominală, din dreapta;
c. imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
     - imagine gen timbru, cu valoarea nominală a bancnotei, în cifre, vizibilă numai în UV;
     - seria şi numărul bancnotei imprimate comasat, pe orizontal, în culoare roşie, atât în lumină normală cât şi în UV şi pe vertical, în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă verde în UV.
d. cerneală magnetică, în dreptunghiul pentru nevăzători, din stânga bancnotei şi în cifrele reprezentând valoarea nominală, tipărite pe vertical, tot în partea stângă.

Moneda metalică cu valoarea nominală de 1 000 lei prezintă următoarele caracteristici:

 • compoziţia: aliaj AlMg3;
 • culoarea: argintie;
 • forma: rotundă;
 • diametrul: 22 mm;
 • grosimea la chenar: 2,15 mm;
 • greutatea: 2 grame.

Aversul monedei conţine valoarea nominală "1000 LEI", gravată pe un singur rând, într-un sector circular a cărui suprafaţă prezintă striaţii paralele, orizontale. În zona sa centrală, sectorul este secţionat de o bandă conţinând un grup de cinci striaţii verticale, paralele. În partea de jos a aversului, este redată stema României, suprapusă parţial pe sectorul circular. De o parte şi de alta a stemei, în zona fără striaţii, este amplasat, circular, anul emisiunii "2000". Inscripţia "ROMANIA" este dispusă în partea superioară a aversului, urmând circumferinţa monedei. Suprafaţa circulară din afara zonei cu striaţii este ornamentată simetric cu două grupuri de câte patru puncte romboidale, dispuse cruciform.

Reversul monedei prezintă, în zona centrală, portretul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Inscripţia "CONSTANTIN BRANCOVEANU" este amplasată de o parte şi de alta a portretului domnitorului, urmând circumferinţa monedei. În stânga portretului sunt înscrişi, unul sub altul, anii 1688-1714, care marchează începutul şi sfârşitul domniei lui Constantin Brâncoveanu.

Pentru recunoaşterea monedei de către nevăzători, muchia piesei monetare este prevăzută cu 8 grupuri de câte 5 zimţi, separate de spaţii netede.

Moneda cu valoarea nominală de 1 000 lei va circula în paralel cu bancnota de 1 000 lei, emisiunea 1998.

Grafica celor două emisiuni monetare este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România.

Orice reproducere a acestora, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale, se va face cu acordul scris, prealabil, al Băncii Naţionale a României.

Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, conform Codului penal, art.282.