Comunicat de presă


Emisiune numismatică - coli speciale conţinând bancnote cu valoarea nominală de 50 000 lei, imprimate pe suport de polimer

22.04.2002

Banca Naţională a României, preluând iniţiativa autorităţilor monetare internaţionale de a oferi spre vânzare numismaţilor, precum şi tuturor persoanelor interesate, diverse bunuri numismatice, a pus în vânzare, prin ghişeele sucursalelor sale, o nouă serie de coli speciale conţinând bancnote cu valoarea nominală de 50 000 lei, imprimate pe suport de polimer.

Colile speciale conţinând bancnote cu valoarea nominală de 50 000 lei cuprind patru bilete dispuse câte două pe orizontală şi două pe verticală.

Conform uzanţelor numismatice internaţionale, fiecare coală cu bancnote va fi însoţită de un certificat de autenticitate, înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central. Certificatul de autenticitate, având dimensiunile unui format A4 conţine următoarele elemente: denumirea băncii centrale emitente, numărul de coli imprimate, numărul de bilete cuprinse în coală, dimensiunea colilor, seria şi numărul biletelor cuprinse în coală.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 de coli speciale, preţul de vânzare fiind de 236 000 lei/coală specială.