Comunicat de presă


Emisiune numismatică - monedă din bimetal dedicată împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Ion Heliade Rădulescu

23.05.2002

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr. 244/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic, din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 27 mai 2002, o monedă din bimetal, miez din argint şi inel exterior din aur cu valoarea nominală de 2.000 lei, dedicată împlinirii a 200 de ani de la naşterea scriitorului, lingvistului şi omului politic Ion Heliade Rădulescu.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 • formă: rotundă;
 • compoziţie: bimetal - miez din argint şi inel exterior din aur;
 • greutate totală: 25 grame;
 • greutate miez argint: 10 grame;
 • greutate inel aur: 15 grame;
 • titlu argint: 999/1000;
 • titlu aur: 999/1000;
 • diametrul monedei: 35 mm;
 • diametru miez argint: 26 mm;
 • grosime chenar: 2,2 mm;
 • calitate: proof;
 • margine: zimţată;
 • an emisiune: 2002.

Aversul monedei conţine :

 • anul emisiunii "2002", gravat pe verticală, în zona centrală a monedei, pe miezul din argint. Anul emisiunii este flancat, în partea dreaptă de Stema României, iar în partea stângă de lira poeziei cu două ramuri de lauri încrucişate, având terminaţiile sub formă de peniţă;
 • inscripţia "ROMANIA" şi valoarea nominală "2000 LEI", despărţite de câte două grupuri formate din patru ornamente romboidale, stilizate, amplasate circular pe inelul din aur.
Reversul monedei conţine:
 • portretul scriitorului Ion Heliade Rădulescu, aşa cum apare în pictura din aula Academiei Române şi în alte publicaţii oficiale, pe miezul din argint;
 • numele scriitorului "ION HELIADE RADULESCU", anul naşterii "1802" şi cel al trecerii în nefiinţă "1872". Aceste elemente, ce urmăresc circumferinţa inelului din aur, sunt despărţite de câte un ornament romboidal, stilizat. În partea inferioară a monedei este reprodusă semnătura, în facsimil, a scriitorului.

Monedele de bimetal, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Tirajul întregii emisiuni destinate vânzării în ţară şi străinătate este de 500 exemplare.

Monedele din bimetal puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din bimetal cu valoarea nominală de 2 000 lei - emisiunea 2002, dedicate împlinirii a 200 de ani de la naşterea scriitorului, lingvistului şi omului politic Ion Heliade Rădulescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din bimetal cu valoarea nominală de 2 000 lei - emisiunea 2002, se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României .