Comunicat de presă


Emisiune numismatică - cu tematică daco-romană, ce cuprinde patru replici după monede romane antice

13.09.2006

Pentru a marca împlinirea a 1900 ani de la începerea romanizării Daciei şi a latinizării spaţiului carpato-dunărean, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 18 septembrie 2006, o emisiune cu tematică daco-romană, ce cuprinde patru replici după monede romane antice, emise ulterior cuceririi Daciei de către împăratul Traian.

Având în vedere originea latină comună a limbilor română şi franceză, Banca Naţională a României lansează această emisiune numismatică în prejma unui eveniment de rezonanţă internaţională, respectiv găzduirea în perioada 25-29 septembrie 2006, de către România, a celei de-a XI-a Reuniuni a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, care reuneşte la Bucureşti şefi de state din 63 de ţări ale lumii.

(1) Replica după un denar din argint emis de împăratul Traian în anul 107 d.Hr. are următoarele caracteristici:

 • metal: argint;
 • titlu: 999/1000;
 • formă: neregulat rotundă;
 • greutate: 3,36 grame;
 • diametru: 20 mm;
 • tiraj: 500 exemplare.

Aversul prezintă, în centru, portretul privind spre dreapta, încununat cu lauri, al împăratului Traian, la exterior textul "IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P" care semnifică IMPERATOR TRAIAN AUGUSTUS GERMANICUS DACICUS PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNICIA POTESTATE, adică Împăratul Traian Augustus cuceritor al Germaniei şi al Daciei, Mare Preot şi Tribun.

Reversul conţine, în centru, Fluviul Danubius (Dunărea) personificat în chip de bărbat bătrân cu bustul gol, aşezat pe o parte, pe un pat de pietre, privind spre stânga lui, ţinând mâna dreaptă pe prova unei nave. La exterior, textul circular "COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC", iar sub imagine, textul "DANVVIVS" care semnifică CONSUL V PATER PATRIAE SENATUS POPULUSQUE ROMANUS OPTIMO PRINCIPI, adică Consul pentru a V-a oară, Părintele Patriei, Senatul şi Poporul Roman celui mai bun Principe, Danubius.

(2) Replica după un sestert din bronz emis de împăratul Traian între anii 112 şi 114 d.Hr. are următoarele caracteristici:

 • metal: tombac cuprat;
 • formă: neregulat rotundă;
 • greutate: 24 grame;
 • diametru: 33 mm;
 • tiraj: 500 exemplare.

Aversul prezintă, în centru, portretul privind spre dreapta, încununat cu lauri, al împăratului Traian, la exterior textul "IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P", care semnifică IMPERATOR CEZAR NERVA TRAIAN AUGUSTUS GERMANICUS DACICUS PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNICIA POTESTATE CONSUL VI PATER PATRIAE, adică Împăratul Cezar Nerva Traian Augustus cuceritor al Germaniei şi al Daciei, Mare Preot, Tribun, Consul pentru a VI-a oară, Părintele Patriei.

Reversul conţine, în centru, Dacia personificată ca o femeie ce poartă o rochie drapată, şezând pe un soclu de pietre şi ţinând în mâna stângă stindardul roman al provinciei; în dreapta ei doi copii, unul având în mână un ciorchine de struguri şi celălalt un snop de spice; la exterior, textul circular "DACIA AV / GVST", iar sub imagine, textul "PROVINCIA S C" care semnifică PROVINCIA DACIA AUGUSTA SENATUS CONSULTUS, adică Provincia Dacia Augustă [monedă emisă] cu Aprobarea Senatului.

(3) Replica după un aureus - piesă din aur emisă de împăratul Traian între anii 112 şi 117 d.Hr. are următoarele caracteristici:

 • metal: aur;
 • titlu: 999/1000;
 • formă: neregulat rotundă;
 • greutate: 7,243 grame;
 • diametru: 20 mm;
 • tiraj: 250 exemplare.

Aversul prezintă, în centru, portretul privind spre dreapta, încununat cu lauri, al împăratului Traian, la exterior textul "IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P" care semnifică IMPERATOR TRAIAN AUGUSTUS GERMANICUS DACICUS PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNICIA POTESTATE CONSUL VI PATER PATRIAE, adică Împăratul Traian Augustus cuceritor al Germaniei şi al Daciei, Mare Preot, Tribun, Consul pentru a VI-a oară, Părintele Patriei.

Reversul conţine, în centru, columna lui Traian de la Roma, cu doi vulturi la bază şi statuia împăratului în vârf, la exterior textul "S P Q R OPTI / MO PRINCIPI", care semnifică SENATUS POPULUSQUE ROMANUS OPTIMO PRINCIPI, adică Senatul şi Poporul Roman celui mai bun Principe.

(4) Replica după un aureus - piesă din aur emisă de împăratul Hadrian între anii 125 şi 128 d.Hr. are următoarele caracteristici:

 • metal: aur;
 • titlu: 999/1000;
 • formă: neregulat rotundă;
 • greutate: 7,38 grame;
 • diametru: 20 mm;
 • tiraj: 250 exemplare.

Aversul prezintă, în centru, portretul privind spre dreapta, încununat cu lauri, al împăratului Hadrian, la exterior textul "HADRIANUS AUGUSTUS".

Reversul conţine, în centru, lupoaica şi gemenii Romulus şi Remus, sus şi jos textul "COS III", care semnifică CONSUL III, adică Consul pentru a III-a oară.

Fiecare replică, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însoţită de un certificat de autenticitate, redactat în limba română şi limba franceză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de o broşură de prezentare a acestei emisiuni numismatice. Replicile vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac va fi inscripţionată sigla BNR.

Lansarea în circuitul numismatic a replicilor după monede romane antice, emise ulterior cuceririi Daciei de către împăratul Traian, se realizează prin sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.