Comunicat de presă


Emisiune numismatică - dedicată aniversării a 600 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Alexandru cel Bun

26.09.2000

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998 privind abilitarea BNR de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 2 octombrie 2000, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 LEI, dedicată aniversării a 600 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Alexandru cel Bun (1400-2000).

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: argint;
  • titlu: 925/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 27,00 grame;
  • diametru: 37 mm;
  • margine: netedă;
  • an emisiune: 2000.

Aversul monedei prezintă, în partea stângă, sigiliul oraşului Baia, prima capitală a Moldovei stabilită de cei dintâi domnitori muşatini, familie din care se trăgea şi Alexandru cel Bun.

În partea dreaptă a medalionului este redată stema României, iar sub aceasta valoarea nominală "500 LEI", gravată orizontal, pe două rânduri.

Inscripţia "ROMANIA" şi anul emisiunii "2000", aşezate una sub alta, în partea de jos a aversului, sunt delimitate de celelalte elemente grafice printr-o suprafaţă mată orizontală.

Reversul monedei prezintă, în centrul suprafeţei, bustul domnitorului Alexandru cel Bun, după o frescă de la Suceviţa din secolul al XVI-lea. Domnitorul este redat în semiprofil, cu barbă lungă şi albă, purtând un costum tipic bizantin, compus dintr-o mantie, având pe marginile ei, la gât şi în faţă, bogate chenare de perle şi bumbi de diamant. Pe cap, domnitorul poartă coroană de aur, împodobită cu mărgăritare. Mâna stângă a domnitorului este îndreptată spre biserica Mirăuţi din Suceava (prima catedrală mitropolitană a Moldovei), aflată în plan secund, acolo unde, în anul 1402, pe 24 iunie, Alexandru cel Bun a aşezat în ea moaştele Sfântului Ioan cel Nou, aduse, cum spune cronicarul Grigore Ureche, "cu multă cheltuială … cu mare cinste şi cu mare litie".

Inscripţia "600 ANI DE LA URCAREA PE TRONUL MOLDOVEI A LUI ALEXANDRU CEL BUN" este amplasată circular, urmând circumferinţa monedei. Tirajul emisiunii destinat vânzării în ţară este de 1.000 exemplare, iar pentru vânzările în străinătate tirajul va putea fi majorat cu încă 1.000 exemplare.

Monedele din argint din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Monedele din argint puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permise potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din argint cu valoarea nominală de 500 LEI - emisiunea 2000, dedicate aniversării a 600 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Alexandru cel Bun (1400 - 2000) au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din argint constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din argint cu valoarea nominală de 500 LEI - emisiunea 2000 se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României.