Comunicat de presă


Retragerea bancnotei de 10 mii lei emisiunea1994 şi lansarea noii emisiuni, pe polimer

12.09.2000
Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va retrage din circulaţie, începând cu data de 18 septembrie 2000, bancnota cu valoarea nominală de 10.000 lei, emisiunea 1994.

După data de 15 decembrie 2000 încetează puterea circulatorie a acestei bancnote, nemaiputând fi utilizată ca mijloc legal de plată.

Retragerea din circulaţie a bancnotei de 10.000 lei, emisiunea 1994, se va face astfel:

În perioada 18 septembrie – 30 noiembrie 2000, inclusiv, bancnotele vor fi primite de la populaţie, în mod obişnuit, de către toate casieriile agenţilor economici, precum şi de către casieriile celorlalte instituţii. Acestea sunt obligate să primească bancnotele menţionate, să nu le repună în circulaţie şi să le depună zilnic la unităţile bancare unde au contul deschis, odată cu depunerile de numerar.

În intervalul 1 - 15 decembrie 2000, inclusiv, bancnotele aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populaţie, agenţi economici şi celelalte instituţii, în plăţi şi pentru preschimbare, numai de către casieriile unităţilor bancare.

Deoarece după data de 15 decembrie 2000 încetează puterea circulatorie a bancnotelor de 10.000 lei, emisiunea 1994, unităţile bancare nu le vor mai primi de la populaţie şi nu le vor mai preschimba.

Bancnotele deteriorate de 10.000 lei, emisiunea 1994, prezentate de populaţie, vor fi preschimbate de către sucursalele Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile legale în vigoare, până la data de 15 decembrie 2000, inclusiv.

Bancnotele deteriorate prezentate pentru preschimbare în termenul legal, dar care necesită expertizare şi evaluare, vor fi plătite şi după data de 15 decembrie 2000.

Până la data de 22 decembrie 2000, întregul numerar format din aceste bancnote, colectat de unităţile bancare, se va depune la sucursalele Băncii Naţionale a României, astfel încât după această dată la nici o bancă comercială nu vor mai exista bancnote de 10.000 lei, emisiunea 1994.

II. Potrivit prevederilor art.15 şi 19 din Legea nr.101/1998 privind Statutul său, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 18 septembrie 2000, o nouă bancnotă cu valoarea nominală de 10.000 lei, reproiectată, pe polimer.

Noua bancnotă cu valoarea nominală de 10.000 lei, reproiectată, are următoarele caracteristici:
- dimensiuni: 150 x 67 mm, cu o toleranţă de +/- 1 mm;
- culoarea dominantă a bancnotei, avers - revers: verde;
- imprimată pe plastic, în masa căreia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul lui Nicolae Iorga şi un filigran literal cu sigla "BNR".

Pe aversul bancnotei sunt imprimate: portretul istoricului, scriitorului şi jurnalistului Nicolae Iorga (1871-1940), privit din faţă, un element floral reprezentând lumânărica pământului (gentiana asclepiadaea); stema României şi un motiv floral stilizat; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", precum şi un medalion cu sigla "BNR"; valoarea nominală în cifre şi litere, anul emisiunii "2000" şi semnăturile guvernatorului şi casierului central.

Pe reversul bancnotei sunt imprimate: imaginea catedralei episcopale a Mănăstirii Curtea de Argeş, construită de domnitorul Neagoe Basarab (1512-1521); stilizat, acvila cruciată din vechea stemă a Ţării Româneşti, de pe timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714); valoarea nominală în cifre şi litere; denumirea băncii centrale "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR"; menţionarea prevederii "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR", precum şi seria şi numărul bancnotei, comasate, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă a bancnotei, pe vertical şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă a bancnotei, pe orizontal.

În scopul protecţiei împotriva contrafacerilor, bancnota include elemente de siguranţă destinate expres publicului , dintre care unele sunt specifice polimerului:

a. fereastră transparentă complexă: zona clară, vizibilă din ambele părţi ale bancnotei, situată pe aversul bancnotei în partea stângă, în care apare încorporată valoarea nominală "10000";

b. filigranul reprezentând portretul lui Nicolae Iorga şi sigla BNR, elemente vizibile numai atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, pe avers, în partea stângă a bancnotei;

c. elementul de suprapunere: sub formă de motiv floral stilizat, imprimat în aceeaşi zonă - verde deschis, atât pe aversul cât şi pe reversul bancnotei, sub textul "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", care se suprapune perfect când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Grafica acestei bancnote este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România.
Orice reproducere a acesteia, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale, se va face cu acordul scris, prealabil, al Băncii Naţionale a României.
Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, conform Codului penal, art.282.

După data de 15 decembrie 2000 vor circula, în paralel, numai emisiunile 1999 şi 2000 ale cupiurii de 10.000 lei.