Comunicat de presă


Emisiune numismatică - dedicată aniversării a 400 de ani de la unirea Ţării Româneşti, Transilvaniei şi Moldovei sub Mihai Viteazul

21.07.2000

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Ordonanţei nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998 privind abilitarea BNR de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 1 august 2000, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5000 LEI dedicată aniversării a 400 de ani de la unirea Ţării Româneşti, Transilvaniei şi Moldovei sub Mihai Viteazul.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

  • formă: rotundă;
  • metal: aur;
  • titlu: 999/1000;
  • calitate: proof;
  • greutate: 31,105 grame;
  • diametru: 35 mm;
  • margine: netedă;
  • an emisiune: 2000.

Aversul monedei prezintă o compoziţie grafică realizată pe două suprafeţe semisferice, una de culoare albă (lucioasă-proof) în stânga şi alta de culoare închisă (mată) în dreapta.

Pe suprafaţa lucioasă, în centru, este redată stema României. Valoarea nominală "5000 LEI" şi inscripţia "ROMÂNIA" sunt amplasate pe marginea suprafeţei semisferice, prima dispusă circular, iar cea de a doua vertical. Deasupra stemei României este gravat anul emisiunii "2000".

Sigiliul reprezintă stemele celor trei ţări româneşti unite sub domnia lui Mihai Viteazul şi anume acvila valahică, capul de bour al Moldovei şi leii afrontaţi ai Transilvaniei.

Reversul monedei: în centru este reprodus portretul voievodului Mihai Viteazul. Domnitorul este prezentat în semiprofil, îmbrăcat în mantie îmblănită, cu căciulă şi surguci. În plan secund sunt reproduse turlele bisericii mănăstirii Mihai Vodă de pe malul Dâmboviţei din Bucureşti, ctitorită de Mihai Veteazul pe când era mare dregător.

Inscripţia "400 ANI DE LA UNIREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI, TRANSILVANIEI ŞI MOLDOVEI SUB MIHAI VITEAZUL" este înscrisă circular, urmând circumferinţa monedei. În dreptul portretului domnitorului sunt înscrişi, unul sub altul, anii care marchează evenimentul aniversar "1600-2000".

Tirajul emisiunii destinat vânzării în ţară este de 500 exemplare, iar pentru vânzările în străinătate tirajul va putea fi majorat cu încă 1000 exemplare.

Monedele din aur din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română şi engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Casierul central, precum şi de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Monedele din aur puse în circulaţie de Banca Naţională a României pot fi achiziţionate în scop numismatic de persoanele fizice şi juridice interesate, deţinerea şi circulaţia acestora fiind permisă potrivit art.2 din Ordonanţa nr.45/1998 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr.244/1998.

Monedele din aur cu valoarea nominală de 5000 LEI - emisiunea 2000, dedicate aniversării a 400 de ani de la unirea Ţării Româneşti, Transilvaniei şi Moldovei sub Mihai Viteazul, au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din aur constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominală de 5000 LEI - emisiunea 2000 se realizează prin ghişeele sucursalelor Băncii Naţionale a României.