Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - iunie 2007

03.07.2007

La finele lunii iunie 2007 rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 22 000,4 milioane euro.

Creşterea de 62,1 milioane euro înregistrată în luna iunie 2007 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni :

  • intrări de 691,9 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele;
  • ieşiri de 629,8 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 104,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a redus la 1 620,4 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 23,62 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2007, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 480 milioane euro.