Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - august 2007

03.09.2007

La finele lunii august 2007, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 24 696,5 milioane euro.

Creşterea de 2 258,9 milioane euro înregistrată în luna august 2007 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 2 773,7 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, creşterea puternică pe piaţa internaţională a preţurilor obligaţiunilor guvernamentale aflate în portofoliul BNR, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi alte operaţiuni;
  • Ieşiri de 514,8 milioane euro, reprezentând plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 104,7 tone, în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 644,80 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 26,3 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2007, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 325 milioane euro.