Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - septembrie 2007

02.10.2007

La finele lunii septembrie 2007, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25 206,9 milioane euro.

Creşterea de 510,4 milioane euro înregistrată în luna septembrie 2007 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 733,9 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, venituri din administrarea rezervei internaţionale, şi altele.
  • Ieşiri de 223,5 milioane euro, reprezentând plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 104,7 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 750,9 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 26,9 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2007, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 245 milioane euro.