Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - octombrie 2007

02.11.2007

La finele lunii octombrie 2007, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25 211 milioane euro.

Creşterea de 4,1 milioane euro înregistrată în luna octombrie 2007 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 532,1 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, venituri din administrarea rezervei internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 528 milioane euro, reprezentând plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele.

În luna octombrie a avut loc o redefinire a rezervei de aur, care, în conformitate cu prevederile internaţionale trebuie, să includă numai aur standard 1. În acest fel, rezerva fizică de aur a scăzut de la 104,7 la 103,7 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale valoarea acesteia a crescut la 1 806,8 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 27 miliarde euro.

Până la sfîrşitul anului 2007, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 186 milioane euro.


  1. În conformitate cu decizia Consiliului de administraţie, în rezerva de aur a Băncii Naţionale a României se includ numai lingourile şi barele standard cu titlul minim de 995/1000 şi monedele din aur cu titlul minim de 900/1000. Restul cantitatii de aur aflat sub alte forme se gestioneaza separat in cadrul BNR.