Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - noiembrie 2007

04.12.2007

La finele lunii noiembrie 2007, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25 441 milioane euro.

Creşterea de 230 milioane euro înregistrată în luna noiembrie 2007 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 641,4 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, venituri din administrarea rezervei internaţionale (inclusiv creşterea valorii de piaţă a obligaţiunilor străine deţinute de Banca Naţională) şi altele.
  • Ieşiri de 411,4 milioane euro, reprezentând plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele.

Rezerva fizică de aur s-a menţinut la 103,7 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a scăzut la 1 792,98 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 27,23 miliarde euro.

Până la sfîrşitul anului 2007, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 129 milioane euro.