Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - decembrie 2007

04.01.2008

La finele lunii decembrie 2007, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25 307 milioane euro.

Scăderea de 134 milioane euro înregistrată în luna decembrie 2007 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 268,1 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, venituri din administrarea rezervei internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 402,1 milioane euro, reprezentând plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, plăţi din contul Comisiei Europene, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele.

Rezerva fizică de aur s-a menţinut la 103,7 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 879,54 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 27,19 miliarde euro.

În anul 2008, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 1 837,45 milioane euro.