Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - ianuarie 2008

01.02.2008

La finele lunii ianuarie 2008, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 25 552 milioane euro.

Creşterea de 245 milioane euro înregistrată în luna ianuarie 2008 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • Intrări de 1 039,1 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, venituri din administrarea rezervei internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 794,1 milioane euro, reprezentând plăţi de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, plăţi din contul Comisiei Europene, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale şi altele.

Rezerva fizică de aur s-a menţinut la 103,7 tone, dar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 2 072,63 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la 27,62 miliarde euro.

Până la sfârşitul anului 2008, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Economiei şi Finanţelor însumează 1 796,80 milioane euro.