Comunicat de presă


Comunicat privind cea de-a doua listă, suplimentară, întocmită de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 62(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006

05.02.2007

În temeiul prevederilor art. 62(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006 (numită în continuare Ordonanţă), Banca Naţională a României comunică cea de-a doua listă, suplimentară, a entităţilor care, prin activitatea de creditare desfăşurată, intră sub incidenţa prevederilor Titlului I - Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare" din Ordonanţă, întocmită în baza declaraţiilor prevăzute la art. 61 (1) din Ordonanţă, transmise/depuse ulterior termenului prevăzut la art. 61(1) din Ordonanţa şi având în vedere prevederile art. 61(5) din Ordonanţă.

Entităţile cuprinse în lista suplimentară dobândesc dreptul de a solicita Băncii Naţionale a României înscrierea în Registrul general/Registrul de evidenţă, după caz, în conformitate cu prevederile legale, sens în care urmează să se reorganizeze în mod corespunzător.

Înscrierea în această listă nu echivalează cu înscrierea în registrele deschise şi ţinute de Banca Naţională a României.

Cea de-a doua listă, suplimentară, este structurată similar primei liste publicate de Banca Naţională a României în data de 17.04.2006, respectiv pe 6 secţiuni, corespunzător activităţilor de creditare prevăzute la art.7 din Ordonanţă şi poate fi consultată pe site-ul Băncii Naţionale a României la adresa www.bnro.ro, precum şi la sediul sucursalelor Băncii Naţionale a României.